Dopłata do nowych strojów

Z uwagi na zamówienie dodatkowych dwóch kompletów strojów, decyzji rodziców o nadrukowaniu nazwisk na koszulkach i numerów na spodenkach. dopłata do strojów wynosi 40 zł/ osobę.

Proszę o pilne dokonanie wpłat

Andrzej Sut