Statut Akademii Piłkarskiej ŁKS

Osoby pragnące zapoznać się ze statutem Akademii piłkarskiej ŁKS proszone są o wysłanie do mnie informacji pocztą elektroniczną

Andrzej Sut